Hướng dẫn xác minh tên miền với Google Apps (FPT, PA, MatBao)

By -

Có rất nhiều bạn gửi thông tin cho chúng tôi hỏi về cách xác minh tên miền, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách xác minh tên miền để sử dụng dịch vụ email Google Apps.

Xác minh tên miền (domain) với Google Apps nếu bạn đang sử dụng dịch vụ tên miền tại PA Việt Nam

 

Xác minh tên miền (domain) với Google Apps nếu bạn đang sử dụng dịch vụ tên miền tại Mắt Bảo

Xác minh tên miền (domain) với Google Apps nếu bạn đang sử dụng dịch vụ tên miền tại FPT

Google Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.